Huisreglement FYSIO ANNADAL

U kiest voor een behandeling en gaat daarmee een overeenkomst aan, tussen U als patiënt / cliënt en de fysiotherapeut van Fysio Annadal. U wordt geacht kennis te nemen van de volgende voorwaarden:

Betalingsvoorwaarden:
• Fysio Annadal zal bij de gecontracteerde zorgverzekeraars zoveel mogelijk rechtstreeks declareren.
• Heeft u geen aanvullende verzekering of is uw dekking binnen de aanvullende verzekering onvoldoende, dan ontvangt u een factuur van Fysio Annadal of van uw zorgverzekeraar, welke u zelf dient te voldoen.
• U dient afspraken ten alle tijde na te komen, indien dit niet lukt dan dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Indien U de behandeling niet of te laat afzegt, dan brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening. Na sluitingstijd kunt u inspreken op het antwoordapparaat, te bereiken onder nummer: 043-3262228 of mailen naar info@fysio-annadal.nl
• U dient uw nota’s van Fysio Annadal binnen 14 dagen te voldoen.
• Indien u niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, volgt een aanmaningsprocedure, waaraan mogelijk kosten zijn verbonden.
• Indien U in gebreke blijft, zal er een incassobureau ingeschakeld worden. De extra kosten hiervoor veroorzaakt en het verlies van rente, komen geheel voor uw rekening.

Verzekering / behandeling:

Het behandelprotocol wordt zo goed mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de therapeut, de verwijzer en de verzekering. Het kan voorkomen dat de verzekering u een machtiging geeft voor een langere periode. Het fysiotherapeutische behandelprotocol heeft voorrang ten opzichte van de machtiging van de verzekering. Hierdoor kan het zijn dat uw behandeling bijv. na 6 maanden stopt.
Uw behandelende therapeut bepaalt naar zijn vakinhoudelijke inzicht het protocol, behandeltijdsduur, afspraakdatum, protocolverloop en frequentie.
Zorgverzekeraars hebben recht op inzage dossiers. Bij bezwaar hiertegen kunt U aan de balie ’n formulier vragen om dit schriftelijk kenbaar te maken.

Hygiëne:

• Trainingszalen mogen alleen met schone sportschoenen met lichte zolen, betreden worden.
• Het is tijdens de trainingen verplicht een eigen handdoek te gebruiken.
• Uit hygiënisch en veiligheidsoogpunt is trainen zonder schoeisel niet toegestaan.
• Het drinken van water bij de fitnessapparatuur mag alleen in bidons. En anders alleen in de bestemde bekers bij het waterkoelingapparaat
• Er is een algemeen rookverbod bij Fysio Annadal.
• Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u een locker gebruiken.
• De behandeling en begeleiding van de patiënten gebeurt onder verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut. De aanwezigheid van partners of persoonlijke
begeleiders in de oefenzalen wordt dan ook slechts in incidentele gevallen toegestaan.

Medische Fitness:

Fysio Annadal geeft de mogelijkheid om na de fysiotherapeutische behandelingen, in een nazorgtraject te komen bewegen. De kosten zijn voor eigen rekening en worden niet vergoed door de verzekering. Hierbij krijgt U geen fysiotherapie maar medische fitness onder toezicht van een fysiotherapeut. Hiervoor zijn vaste tijden beschikbaar; voor meer informatie vraag uw behandelende therapeut.

Algemeen:

• De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van (uw) eigendommen in het gebouw of op het buitenterrein (auto, fiets of iets dergelijks).
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van onze medewerker(s) of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer of politie) op te volgen.
• Parkeren: bij inleveren van de parkeerkaart kunt u een uitrijdkaart kopen voor een gereduceerd tarief.

Met vriendelijke groet,

Team Fysio Annadal