Oncologie fysiotherapie

Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling hiervan. Bij sommige van deze problemen kan de oncologiefysiotherapeut helpen en ondersteuning bieden. Oncologiefysiotherapeuten kunnen worden ingezet in alle fasen van deze ziekte.

Door de vroegtijdige ontdekking van kanker en betere behandelmethoden, krijgt kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft vaak gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welzijn. Mensen moeten (op hun eigen manier) leren omgaan met de nieuwe situatie. Oncologiefysiotherapeuten kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen.
Een beweegprogramma of revalidatie kan gericht zijn op het terugkrijgen van verloren of verminderde vaardigheden of behoud hiervan, of juist preventief worden ingezet vóór een medisch behandeltraject.

Soms houden mensen, die behandeld zijn voor kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan pijn, stijfheid, vermoeidheid, een verminderde kracht of conditie. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is.

Vaak werkt de oncologie fysiotherapeut samen met andere specialisten, zoals oncologen of chirurgen.
Onze oncologiefysiotherapeute is tevens gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie.

Wij zijn aangesloten bij OnconetZuyd.

Bel voor een afspraak: 043 – 32 62 228 of stuur een mail naar info@fysio-annadal.nl