Valpreventie

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letstel bij ouderen. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek aan te pakken. Er is wetenschappelijk bewijs hoe valrisico bij ouderen verminderd kan worden.

Bij ons in de praktijk is nu actieve val (preventie) training mogelijk.

Onze training bestaat uit:

• PERSOONLIJKE SCREENING “VAL” RISICO’S
Op gebied van looppatroon, spierkracht, evenwicht en leefstijl

• “ZELF” THUIS-INSPECTIE MET TIPS EN ADVIEZEN

• VALTECHNIEKEN AANLEREN & OEFENEN

• AANLEREN JUISTE TECHNIEK OPSTAAN VANAF DE GROND

• OEFENTHERAPIE “ZWAKKERE” LICHAMELIJKE FACTOREN

Bel voor een afspraak: 043 – 32 62 228 of stuur een mail naar info@fysio-annadal.nl