COVID-revalidatie programma's

Het kan per persoon erg verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent van corona. Veel mensen herstellen snel en in de thuissituatie zonder dat zij extra zorg of hulp nodig hebben. Andere patiënten behouden klachten op zowel fysiek, cognitief als sociaal-emotioneel gebied. En hebben specialistische zorg nodig voor een optimaal herstel. Wij raden u aan om zo snel mogelijk na de besmettingsperiode of ziekenhuisopname te starten met fysiotherapie. De fysiotherapeuten van Fysio Annadal zijn gespecialiseerd in het behandelen van de gevolgen van het coronavirus. De fysiotherapeuten houden de nieuwste informatie omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. De fysiotherapeuten behandelen volgens de door experts en specialisten opgestelde richtlijnen.

Een uitgebreide intake met aanvullend (lichamelijk)onderzoek is de eerste stap in het opstellen van een voor u passend revalidatieplan. Er wordt gebruik gemaakt van diverse meetinstrumenten om uw herstel frequent te monitoren. Gedurende het revalidatietraject helpen we u leren omgaan met de (lichamelijke) klachten en proberen we daar waar mogelijk de door u ervaren klachten te reduceren. Hierbij kunt u denken aan:

Longproblemen (zoals een verminderde spierkracht bij ademhaling)
Algehele vermoeidheid
Verminderd uithoudingsvermogen
Spierzwakte in de armen en benen
Pijn en stijfheidsklachten van gewrichten
Beperkingen in het dagelijks functioneren

Wilt u een afspraak maken bel : 043 – 32 62 228 of stuur een mail naar info@fysio-annadal.nl