Disclaimer

• De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van (uw) eigendommen in het gebouw of op het buitenterrein (auto, fiets of iets dergelijks).
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van onze medewerker(s) of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer of politie) op te volgen.
• Parkeren: bij inleveren van de parkeerkaart kunt u een uitrijdkaart kopen voor een gereduceerd tarief.