GLI-Cool leefstijlinterventie

GLI CooL is gericht op gedragsverandering met als doel een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Wat is het doel van CooL?
CooL is gericht op gedragsverandering met als doel een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Dit gebeurt door het vergroten van de eigen regie van de deelnemer wat bijdraagt aan gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven.
Het CooL-programma is niet het zoveelste dieet of sportprogramma maar het doet veel meer. Met behulp van je CooL-coach ga je niet alleen met je voedingspatroon aan de slag, maar we gaan ook aan de slag met beweging, slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid. Langdurig, want het totale programma duurt twee jaar. Je hebt één-op-één gesprekken met de coach en groepssessies met je coach en mede-deelnemers.
Het GLI basisprogramma duurt 8 maanden en is opgebouwd uit:
• een intake (60 minuten),
• gevolgd door 8 groepssessies (elk 90 minuten)
• en een eindgesprek (60 minuten).

Tussentijds worden er nog 2 individuele gesprekken (elk 45 minuten) gepland.
Het GLI onderhoudsprogramma 16 maanden en heeft dezelfde elementen, echter dan met grotere spreiding van de contactmomenten en meer aandacht voor gedragsbehoud tijdens de individuele gesprekken.


Wat kunt u verwachten tijdens de CooL-bijeenkomsten?
1. Je werkt samen met je CooL-coach aan veranderingen in je leefstijl. Met je leefstijl bedoelen we voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De leefstijlcoach ondersteunt je om je gedrag te veranderen.
2. Je kijkt samen met je coach naar wat er nu al goed gaat.
3. Je stelt samen met je coach doelen op met bijpassende acties waar je in jouw eigen tempo aan gaat werken.
4. Je gaat zelfstandig aan de slag met bewegen of sporten. De buurtsportcoach komt tijdens een bijeenkomst tips geven.


Wanneer kunt u deelnemen?
• 18 jaar of ouder bent.
• Een ernstig overgewicht heeft (BMI van 30 of hoger).
• Overgewicht heeft (BMI van 25 of hoger) en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes heeft.
• Onder behandeling bent voor hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
• Een BMI heeft van meer dan 25.
• Om deel te nemen aan het programma is een verwijzing van de huisarts nodig.
Leefstijlcoach: Remco Sanders

Wilt u een afspraak maken bel : 043 – 32 62 228 of stuur een mail naar info@fysio-annadal.nl